οκταετηρίδα

η (Α ὀκταετηρίς και ὀκτωετηρίς, -ίδος)
χρονικό διάστημα που απαρτίζεται από οκτώ χρόνια, οκταετία
νεοελλ.
η όγδοη επέτειος
αρχ.
αστρον. ημερολογιακό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα από τον 6ο π.Χ. αιώνα και κατά το οποίο παρεμβάλλονταν ανά οκταετία τρεις μήνες για να καλύπτεται η διαφορά ανάμεσα στο σεληνιακό και στο ηλιακό έτος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ὀκτα- (βλ. λ. οκτώ) + -ετηρίς (< ἐτήρ), πρβλ. δεκα-ετηρίς].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ὀκταετηρίδα — ὀκταετηρίς cycle of eight years fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οκταετία — και οχταετία, η (Α ὀκταετία και ὀκτωετία) [οκταετής] περίοδος οκτώ ετών, χρονικό διάστημα οκτώ ετών, αλλ. οκταετηρίδα …   Dictionary of Greek

  • οκτωετηρίς — ὀκτωετηρίς, ίδος, ἡ (Α) βλ. οκταετηρίδα …   Dictionary of Greek

  • Κλεόστρατος — (5ος αι. π.Χ.). Αστρονόμος από την Τένεδο. Έζησε και άκμασε στην Αθήνα. Σε αυτόν οφείλεται η διόρθωση του αθηναϊκού ημερολογίου, κατά την οποία κάθε οκτώ χρόνια παρεμβάλλονταν τρεις μήνες· ο πρώτος από αυτούς στον τρίτο χρόνο, ο δεύτερος στον… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.